kommittesida mall

Kulturkommitténs uppdrag är att utreda och fatta beslut/rekommendation om bistånd till kulturell verksamhet, samt att  föreslå kulturstipendiat och kulturpristagare. Medlemmarna i kommittén är: xxx yyy...