Lions Club Åhus delar årligen ut ett särskilt kulturstipendium till någon ungdom/yngre person som är under utbildning och som bedöms har goda förutsättningar för att bli framgångsrik inom sitt område. Mottagaren skall vara bosatt inom eller komma från Åhusområdet. Stipendiet utdelades första gången under 2004.
Endast klubbmedlemmar har rätt föreslå kandidater till stipendiet.

Med anledning av Lions Club Åhus 40-årsjubiléum instiftade klubben våren 2002 ett kulturpris.
Avsikten är att Lions Club Åhus kulturpris skall delas ut årligen i samband med något av kulturarrangemangen, som klubben anordnar. Förutom att pristagaren skall vara framstående inom sitt område, är det viktigt att han/hon skall ha verkat för att göra Åhus känt genom sina insatser. Endast klubbmedlemmar har rätt föreslå kandidater till kulturpristagare.

E-post:   info@ahuslions.se

Bankgiro:  389-8707

Swish:  123 091 01 41

Lions Club Åhus

Torget 23

296 31 Åhus