Lions Club Åhus delar årligen ut ett särskilt kulturstipendium till någon ungdom/yngre person som är under utbildning och som bedöms har goda förutsättningar för att bli framgångsrik inom sitt område. Mottagaren skall vara bosatt inom eller komma från Åhusområdet. Stipendiet utdelades första gången under 2004.
Endast klubbmedlemmar har rätt föreslå kandidater till stipendiet.

Stipendiet 2020-21 tilldelades konststuderande Philippa Clarén, bördig från Kristianstad och Åhus. Stipendiet delades ut i samband med den utställning hon deltog i på Åhus Museum påsken 2021.

Philippa Clarén