kommittesida mall

Kulturkommitténs uppdrag är att utreda och fatta beslut/rekommendation om bistånd till kulturell verksamhet, samt att  föreslå kulturstipendiat och kulturpristagare. Medlemmarna i kommittén är: xxx yyy...

Kulturstipendium

Lions Club Åhus delar årligen ut ett särskilt kulturstipendium till någon ungdom/yngre person som är under utbildning och som bedöms har goda förutsättningar för att bli framgångsrik inom sitt område. Mottagaren skall vara bosatt inom eller komma från Åhusområdet....

Kulturstipendium

Lions Club Åhus delar årligen ut ett särskilt kulturstipendium till någon ungdom/yngre person som är under utbildning och som bedöms har goda förutsättningar för att bli framgångsrik inom sitt område. Mottagaren skall vara bosatt inom eller komma från Åhusområdet....

Kulturstipendium

Lions Club Åhus delar årligen ut ett särskilt kulturstipendium till någon ungdom/yngre person som är under utbildning och som bedöms har goda förutsättningar för att bli framgångsrik inom sitt område. Mottagaren skall vara bosatt inom eller komma från Åhusområdet....

Lions Club Åhus delar årligen ut ett särskilt kulturstipendium till någon ungdom/yngre person som är under utbildning och som bedöms har goda förutsättningar för att bli framgångsrik inom sitt område. Mottagaren skall vara bosatt inom eller komma från Åhusområdet....