Kulturkommitténs uppdrag är att utreda och fatta beslut/rekommendation om bistånd till kulturell verksamhet, samt att  föreslå kulturstipendiat och kulturpristagare.

Medlemmarna i kommittén är:

xxx

yyy

zzz