En av Lions Clubs huvuduppgifter är att hjälpa medmänniskor både ationellt och internationellt.  Lions hjälp når fram och gör skillnad. Varje lionsklubb är unik och beslutar själv hur  insamlade medel skall fördelas. Alla insamlade medel går till v¨år hjälpverksamhet. Allt arbete sker ideellt utan ersättning.

För att få ut maximal effekt av hjälpinsatserna, samordnas dessa i vissa fall av överordnade nivåer, nationellt eller internationellt.

På riks- och distriktsnivå (klubbarna i Skåne utgör i princip ett distrikt) fattas beslut om gemensamma hjälpaktioner såväl i landet som utanför våra gränser. Klubbarna deltar i aktiviteterna allt efter förmåga.

Lions internationella hjälpfond (LCIF) i USA svarar för katastrofbidrag och humanitära insatser med pengar som världens lionsklubbar samlat in.

Lions Club Åhus lever upp till på riks- och distriktsnivå fattade beslut.

Klubben kan tack vare den populära loppmarknaden prioritera lokala hjälpinsatser och projekt.

Lions i Åhus stödjer och bedriver även egna, stora hjälpprojekt utomlands.
– I Albanien har en skola i en fattig bergsby renoverats.
– I Litauen har också en skola renoverats och ges stöd åt en sommarkoloni för barn med funktionshinder.
– I Tanzania har LC Åhus tagit initiativet till projektet Lions Rent vatten. För att ta några exempel.

Lions delar ut ”Guldkantspengar” till boendena i Åhus och bjuder på musikunderhållning och grillning.

E-post:   info@ahuslions.se

Bankgiro:  389-8707

Swish:  123 091 01 41

Lions Club Åhus

Torget 23

296 31 Åhus