Korsvirket – Torget 23 – Västra Varvsgatan, Åhus

1809 byggde sjökaptenen Jöns Peter Ripa ett bostadshus över en välvd källare i korsvirke i torgets sydvästra hörn. Efter hans död bodde hans änka Gunilla Wendel kvar tills hon dog 1854.

Från 1892 ägdes fastigheten av stadsmätaren Nils Åhman, som 1913 erhöll bygglov för omändringsarbeten på villkor att korsvirkesväggarna byttes mot tegelväggar. Dessa arbeten kom dock inte till utförande.

År 1921 blev charkuteristen, senare fabrikören A. Arvidsson ny ägare. Charkuterirörelsen drevs främst i en numera riven tvåvåningsbyggnad av oviss ålder inne på tomten. Fastigheten var i familjen Arvidssons ägo till 1960-talet;

1966 köptes fastigheten av Fastighetsbolaget Torget 23 i Åhus AB, vilket fortfarande är ägare. Torgbyggnaden, som benämns ”Korsvirket”, har sedan inrymt turistbyrå fram till slutet av 1970-talet och därefter lokaler för konstutställningar.

Korsvirket är sedan 1966 klubblokal för Lions Club i Åhus.

E-post:   info@ahuslions.se

Bankgiro:  389-8707

Swish:  123 091 01 41

Lions Club Åhus

Torget 23

296 31 Åhus