I början av 1960-talet föddes tankarna på att bilda en lionklubb i Åhus. Ett försök några år tidigare att starta en Rotaryklubb hade misslyckats på grund av att antalet intresserade var för få. Sivert Sundin, som också deltog i försöket att bilda en Rotaryklubb, var en av initiativtagarna till bildandet av en lionklubb i Åhus. Lions Club Kristianstad grundades 1952, och efter tio år ansåg medlemmarna i den klubben att det var dags förverkliga tankarna på en klubb också i Åhus. Informationsmöten arrangerades och den 26 februari 1962 blev planerna verklighet. På ett möte på Åhus Gästgivaregård enades ett antal herrar från Åhus om att stifta Lions Club Åhus med Kristianstadsklubben som fadderklubb.

Till Lions Club Åhus förste president valdes skeppsmäklare Stig Andersson och Sivert Sundin blev kassaförvaltare. Våren 1962 ägnades helt åt förberedelser av klubbens invigning (charterhögtiden).

E-post:   info@ahuslions.se

Bankgiro:  389-8707

Swish:  123 091 01 41

Lions Club Åhus

Torget 23

296 31 Åhus