Kulturpris

Med anledning av Lions Club Åhus 40-årsjubiléum instiftade klubben våren 2002 ett kulturpris.
Avsikten är att Lions Club Åhus kulturpris skall delas ut årligen i samband med något av kulturarrangemangen, som klubben anordnar.
Förutom att pristagaren skall vara framstående inom sitt område, är det viktigt att han/hon skall ha verkat för att göra Åhus känt genom sina insatser.
Endast klubbmedlemmar har rätt föreslå kandidater till kulturpristagare.

Kulturpriset 2024 går till Aoseums Vänners Styrelse

 Tidigare kulturpristagare

2023   Familjen Uhler, för pietetsfull renovering av fastighet vid Torget i Åhus

2021   Eva Rietz, kör- och rytmikpedagog, körledare

2020   Tore Olsson, träsvarvare, tavelramare

2019   Rickard Knutsson, sankta Annas gille

2018   Ingemar Torstensson, musiker

2017   Elna Schott initiativtagare till ”Smaktorget” och föreläsningar vid ”Ruinen”

2016   Mats Jönsson ”Mr Beachhandboll”

2015    Hans ”Hånsa” Olofsson ålafiskare Maria Blomberg, konstnärinna 

2014   Ulrika Thorsson, Ann Nilsson och Helén Peterson, bibliotekarier vid Åhus bibliotek.

2013   Claes Bergkvist, Ålakademins ordförande

2012   Suzanne Mortensen Barnboksförfattaren

2011   Mats och Max Svensson, ålafiskare mm.

2010   Leif Olsson, fotograf och dokumentärfilmare

2009   Guntram Schott, arkitekt 

2008   Kenth Olsson, historiker och författare

2007   Kalle Danielsson, ålafiskare 

2006   Lisa Fajersson bildkonstnär

2005   Björn Flygare silversmed

2004   HanneLore Dreutler glaskonstnär och Arthur Zirnzackglasblåsare 

2003   Michael Dahlin, musikdirektör

2002   Sven Bunnel, åhuskonstnären

E-post:   info@ahuslions.se

Bankgiro:  389-8707

Swish:  123 091 01 41

Lions Club Åhus

Torget 23

296 31 Åhus