Projektet är avslutat

Lions Club Åhus adopterade en indisk by och finansierade ett projekt i Indien för att lyfta en by ur fattigdom. Projektet löpte på två år och genomfördes av organisationen Hand in Hand. Byn heter Melkathirpur och ligger i södra Indien, 76 km från Chennai. Byn har 2 500 innevånare och de flesta lever av jordbruk. Många barn går inte i skola utan nödgas arbeta för att bidra till familjens försörjning. De sanitära förhållandena i byn är mycket dåliga.

Hand in Hands projekt innebär hjälp till självhjälp. Några viktiga punkter i projektet.

Hundratals kvinnor fick utbildning i entreprenörskap så att de kunde starta egna små företag, till exempel skrädderi eller cykelverkstad. I vissa fall måste utbildningen börja med att vederbörande får lära sig att läsa och skriva. Hand in Hand tillhandahöll också mikrolån på fördelaktiga villkor till de kvinnor som startade företag.
Hand in Hands personal besökte varje familj i byn för att säkerställa att alla barn mellan 6 och 14 år gick i skola. Om det behövdes bekostade Hand in Hand kvällsundervisning för barnen.

Byns innevånare fick tillgång till ett medborgarcenter med datorer, internet och telefon. I medborgarcentret fick byborna också undervisning om sina medborgerliga rättigheter och kan där exempelvis registrera sig till val och ansöka om pension.

De hygieniska förhållandena i byn förbättrades och byborna fick undervisning i miljövård och hjälp att organisera sophantering. Mikrolån gavs till dem som vill bygga toaletter. Byborna fick också utbildning för att förbättra sitt jordbruk. De som hade mjölkdjur fick tillgång till veterinär.

Bybor som behövde medicinsk vård fick gratis läkarundersökning.

Totalkostnaden för det tvååriga programmet var 280 000 kr som alltså Lions i Åhus stod för.