Lions i Åhus finansierar ett projekt i Afrika för att lyfta en by ur fattigdom.

Hälsningar från Katheri by
Tack för ditt stöd och engagemang i Hand in Hand Kenya’s Community Uplift Program (CUP). Genom din generösa donation kommer vi att arbeta i byn Katheri under de kommande två och ett halvt åren. Tillsammans kommer vi att hjälpa till att lyfta fattiga och marginaliserade kvinnor, män, flickor och pojkar ur fattigdomen och bidra till en bred hållbar utveckling för hela samhället.

Lite information om samhället
Byn ligger cirka 244 kilometer från Nairobi, cirka 4 timmar och 30 minuters bilresa. Katheri by ligger i Meru County som är landets sjätte största stadscentrum. Länets jordbrukslandskap består av många småbrukargårdar. Länet är mest känt för Meru National Park, som är en turistattraktion med många vilda djur. Vyn är emellertid mycket mindre lysande när du går ut ur turistspåret. Nästan hälften av Kenyas befolkning lever i fattigdom (under den nationella fattigdomsgränsen), och majoriteten är kvinnor och barn. Arbetslösheten är mycket hög och nästan 70 procent av den arbetande befolkningen är arbetslös. Två tredjedelar av landsbygdsbefolkningen saknar tillgång till sanitetsanläggningar och 55 procent saknar tillgång till rent vatten.

Vår plan för Katheri by
Vår entreprenörskapsmodell är unikt omfattande. Först mobiliserar vi människor till självhjälpsgrupper som stöder varandra, sparar tillsammans och lär sig tillsammans. Sedan utbildar vi dem i grundläggande affärsfärdigheter (som ekonomi, bokföring, marknadsföring, prissättning) och lär dem att utveckla och stärka småföretag som utnyttjar sina färdigheter och potential. Därefter ger vi medlemmarna tillgång till en mikrolån, antingen från lokala mikrofinansorganisationer eller från Hand in Hand direkt. Slutligen stöder vi medlemmarna att uppskala sina företag genom att ta dem till större marknader där de kan sälja sina produkter till ett högre pris, samt hjälpa dem att köpa billigare leveranser och förbättra deras marknadsföring.

Möt några av våra framtida företagare
Fallhistoria 1
Möt Florens Gachoka – en mamma till fem i åldern 57 år. Medlemmen har just gått samman hand i östra Afrika med en förväntan på att förvärva kunskap om entreprenörskap. Hon säger att hon har drabbats mycket på grund av bristande kunskap om journalföring och budgetarbetet. Som änka tror hon att hon i slutet av utbildningen kommer att kunna äga och leda ett företag inom Katheri-området. ”Med hjälp av hand i hand och utbildning kommer jag att börja spara med hembank, (spargris som gör det möjligt för mig att starta en kiosk (liten butik) och detta kommer att vara min resa till ekonomisk frihet”, säger Florens).

Fallhistoria 2
Julius Mbaabu, en annan som ska vara entreprenör från ontulili Handikapp Shg.Julius, en 49 år gammal som lever med funktionsnedsättning, trotsar alla odds som är förknippade med funktionsnedsättningar genom hennes skoreparationsföretag. Han räknar med att han genom utbildningen kommer att kunna utöka sin verksamhet och även bygga sin butik eftersom han för närvarande driver sin verksamhet i en motorcykelbod som donerats av länsstyrelsen. ”Jag kommer att kunna betala mitt barns skolavgifter som för närvarande är på gymnasiet” säger Julius.

Hand in Hands projekt innebär hjälp till självhjälp. Några viktiga punkter i projektet.

Hundratals kvinnor kommer att få utbildning i entreprenörskap så att de kan starta egna små företag, till exempel skrädderi eller cykelverkstad. I vissa fall måste utbildningen börja med att vederbörande får lära sig att läsa och skriva. Hand in Hand tillhandahåller också mikrolån på fördelaktiga villkor till de kvinnor som startar företag.

Hand in Hands personal besöker varje familj i byn för att säkerställa att alla barn mellan 6 och 14 år går i skola. Om det behövs bekostar Hand in Hand kvällsundervisning för barnen.

Byns innevånare får tillgång till ett medborgarcenter med datorer, internet och telefon. I medborgarcentret får byborna också undervisning om sina medborgerliga rättigheter och kan där exempelvis registrera sig till val och ansöka om pension.

De hygieniska förhållandena i byn ska förbättras. Byborna får undervisning i miljövård och hjälp att organisera sophantering. Mikrolån kan senare ges till dem som vill bygga toaletter. Byborna får också utbildning för att förbättra sittjordbruk. De som har mjölkdjur får tillgång till veterinär.

De bybor som behöver medicinsk vård får gratis läkarundersökning.

Totalkostnaden för det tvååriga programmet är 280 000 kr som alltså Lions i Åhus står för.