Ungdomskommittén

Ungdomskommittén  verkar för att klubben aktivt arbetar med Lions olika ungdomsfrågor. Kommittén utreder och fattar beslut/rekommendation om bistånd riktade till barn och ungdomar i Sverige.
Ordförande: Kerstin Modigh.

E-post:   info@ahuslions.se

Bankgiro:  389-8707

Swish:  123 091 01 41

Lions Club Åhus

Torget 23

296 31 Åhus