Internationella hjälpkommittén arbetar med egna och Lions olika internationella aktiviteter och projekt som syftar till att lämna bistånd till hjälpbehövande, utreder och fattar beslut/rekommendation om internationella bistånd.
Ordförande: Jan Åderman

E-post:   info@ahuslions.se

Bankgiro:  389-8707

Swish:  123 091 01 41

Lions Club Åhus

Torget 23

296 31 Åhus