Medlemskommittén

Medlemskommittén ansvarar för att klubbens regler för medlemsintagning är aktuell.
Ändringar/tillägg fastställs av ett klubbmöte.
Kommittén förbereder ärenden som rör intagning av nya medlemmar och verkar för att faddrarna fullgör sina uppgifter.
Ordförande i medlemskommittén är Stefan Bengtsson.

E-post:   info@ahuslions.se

Bankgiro:  389-8707

Swish:  123 091 01 41

Lions Club Åhus

Torget 23

296 31 Åhus